PAUL INGRAM (PA) PODCAST with LARS-ERIK LUNDIN (LEL)Sammanfattning Ingram podcast


Det här igen Sven sammanfattning av en podcast som jag just publicerat på och SoundCloud och YouTube om kärnvapenfrågan och det svenska steg för steg förslaget recept förslag att främja både fred och kärnvapennedrustning genom att stegvis första förslag mot bättre samarbete


Jag talade med Paul Ingram som under många år arbetat inom området i England som chefer Basic En Sting tanke där och som har forskat fram många av de idéer som ligger till grund för det svenska förslaget


Du hittar materialet på min hemsida Eliel Lundin eller Lundin dator tillsammans med annat material som jag nyligen producerat bland annat om Erfarenheterna men rustningskontroll mot slutet av det kalla kriget


Podcasten omfattar ungefär 40 minuter och börjar med en inledande presentation om mig det är hänvisa till förberedelserna för icke spridningskonferens översyn konferens översyn ska spridnings är dags och Översätt Konferens ministermötet i Stockholm i juni 2019 bakgrunden för min del att jag arbetat med utredningen om en eventuellt svensk anslutning till kärnvapen förbjudet och det svenska arbetet nu att förbättra informationen på kärnvapenområdet både när det gäller nedrustning avskräckningspolitik och Konflikt förebyggande arbete


Jag nämnde sedan begreppet stigmatisering nämligen skambeläggning av kärnvapenstaterna och de som stöder kärnvapenstaterna politik där Paul säger att Det finns ett problem att stigmatisering ledde till att folk fastnar i sina uppfattningar och intar en mer defensiv position att det kan vara ett mindre produktivt sätt att hantera förhållande till kärnvapenmakterna att det finns andra möjligheter att öppna upp konstruktiva förhållningssätt jag nämner mitt papper om erfarenheterna från slutet av det kalla kriget där mycket handlar om perceptioner och sätt att tänka handlar om risken för kärnvapenanvändning handlar om att Faktiskt jag drömmer omfattande sen vapen nedrustning därefter vad ska ett steg för steg lösningar då var nyckel för framgång Paul tar upp frågan om strategisk empati som kan leda till förändringar till man måste lyssna att det förtroende tar tid att man behöver steg för steg vad hitta en långsiktiga lösningar att måste förhindra Chan vapen krig att man måste öppna sinnena och att man måste vara beredd att förhandla inte att hålla Fast i en enda tänkbar resultat än att inbjudan till dialog att räkna med att de förstod man själv lägger fram kommer att behöva förändras det är själva kärnan i steg för steg metoden han inte ledsen att jag nämna att det är svårt att få ett balanserat perspektiv när det gäller kärnvapen nedrustning av spridning och sen var på det andra länder att det här en fråga om för nästa sover en orättvisor som Läs i de som inte har kärnvapen att man har använt kärnvapenspridnings argumentet för att som ett skäl att rikta åtgärder mot länder som Iran på ett sätt som inte varit motiverat att det finns koloniala journal bakgrund mot detta men att det behövs en balans står mellan vertikala hotell nedrustning jag hänvisa till att det finns nattis många bidrar till debatten som påverkas av vem som finansierar om de lyckas inte ens lägga fram förslag som sist som främjar speciella intressen Ja att det kan finnas en en tendens att fokusera för mycket på svårigheter möjligheter och vi måste diskutera mer i timer av principer normer säger om att ha en inriktning på att fokusera på rättvisa och Färnäs jag hänvisa till slutet av kalla kriget igen att vi samhället då inriktas på att främja kontakter över gränserna att behovet av att känna sympati och empati för andra folk och länder att deras framtid också till viss del i vår framtid Det var en fråga hej då hus vi samhället kan se detta som en agenda för att gå vidare igen sig då på avslutat lutar att de förslag som läggs fram i Nauru för insiativ rätt inte innehåller en fixering vid enskilda slutsatser utan innebär att man måste arbeta med andra som var andra andra uppfattningar och jag noterar att det viktigt att bygga på de arbetar initiativet

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙